top of page

המדריך של עולם קטן

המדריך של עולם קטן לוח עולם קטן

המדריך של עולם קטן

פרסום מודעות מילים חינם

 

הוא מדור קבוע המתפרסם בתוך עלון עולם קטן ובו מתפרסמות ידיעות מהקוראים לטובת הקוראים האחרים ללא תשלום

בין היתר מפורסמות במדריך הודעות מילים על אירועים לצעירי המגזר הדתי, שיעורים, מודעות דרושים וכן ידיעות חשובות
לפרסום ידיעות, אירועים או דרושים במדור המדריך של עולם קטן יש לשלוח הודעת דואר אלקטרוני בלבד והמודעה תפורסם על בסיס מקום פנוי ובהתאם לכללי ולשיקולי מערכת העיתון

 

כתובת המייל למשלוח מודעות

hamadrich@okm.co.il

bottom of page