top of page

 פרסום מודעות בעיתונים מגזריים
הפונים לקהל הדתי והחרדי

עיתונים דתיים וחרדים

אנו מספקים שירותי הכנה ופרסום מודעות בעיתונים

 

מקור ראשון

בשבע

מרכז העניינים

קו עיתונות רשת מקומונים

משפחה

יתד נאמן

המודיע

השבוע בירושלים

יום ליום

הדרך

הפלס

המבשר

ובמקומונים נוספים

פנו אלינו לקבלת ייעוץ והתאמת הפרסום שלכם לעיתון בהתאם למוצר המפורסם או למגזר אליו אתם רוצים לפנות 

בטלפון 03-7724485 או בטופס ליצירת קשר

רוצים לפרסם מודעה במקור ראשון? רוצים לשים מודעת לוח בעיתון בשבע? פנו אלינו לייעוץ והתאמת המודעה בהתאם לקהל היעד המבוקש

bottom of page